Jak zrobić piec konwekcyjny?

Materiał – Wkład grzejny, dodatkowa skrzynia grzejna, zestaw do wbudowania, rura spalinowa z kolankami, lekkie elementy budowlane, kształtki szamotowe, kafle, zaprawa. klei, tynk, materiał do spoinowania, kliny drewniane, klamry zduńskie.

Gdy już dokładnie zaprojektowaliśmy piec kaflowy możemy rozpocząć jego budowę. W zakładzie zduńskim zaopatrujemy się w kompletny zestaw do wbudowania, dzięki czemu możemy mieć pewność, że jego pracownicy udzielą nam …

Naczynia wzbiorcze w instalacji grzewczej

Zmiany objętości wody spowodowane zmianą temperatury w instalacjach wodnych są przejmowane przez naczynia wzbiorcze (NW). Naczynia stosowane w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych można podzielić na:
—    otwarte,
—    zamknięte — przeponowe.

Do zalet przeponowych naczyń wzbiorczych, w porównaniu z naczyniami otwartymi, zalicza się:
—    ograniczenie korozji, bo nie ma napowietrzania wody;
—    wyeliminowanie kłopotów z ich lokalizacją i dodatkowego obciążenia najwyższej …

Minimalne szerokości podpór

Minimalna szerokość podparcia blachy na podporze pośredniej oraz na podporze skrajnej.
tmp7505-1

Rzut poziomy fragmentu połaci dachowej, złącza blachy fałdowej, szczegóły podparcia i rodzaje łączników: 1 – blacha fałdowa, 2 – dźwigar stalowy, 3 – dźwigar drewniany, 4 – dźwigar żelbetowy ze stalowymi markami z piaskowników 60×8 nim, 5 – profil krawędziowy (obróbka blacharska), 6 – nity jednostronne typu „pop” ∅

Wiaty dla rolnictwa wielkotowarowego

Dla rolnictwa wielkotowarowego mają zastosowanie wiaty zaprojektowane w dwóch wariantach. W wariancie I zarówno rygiel, jak i slupy są kratowe, a w wariancie II rygiel jest kratowy, a słupy pełnościenne z rury prostokątnej. Konstrukcja jest rozbieralna z możliwością dowolnej obudowy z segmentów 12,0×6,0 m. Do wykonania każdego z tych dwóch wariantów stosuje się trzy kształtowniki – pojedynczo lub składane w …

Połączenia pokrycia z blach fałdowych z konstrukcją nośną

Mocowanie blach do konstrukcji nośnej budynku wykonuje się za pomocą kołków i gwoździ wstrzeliwanych, wkrętów samogwintujących, blachowkrętów, zgrzein punktowych lub spawania punktowego.

tmpa9d4-1

Fragment dachu z blach fałdowych (wymiary i elementy): eR – odległość między łącznikami wzdłuż krawędzi podłużnej, eL – odległość między łącznikami sczepnymi wzdłuż styku podłużnego blach; dla blach.usztywnienia krawędziowego 50 mm < eR < 333 mm, dla połączeń

Lekkie wiązary dachowe

Zastosowanie kształtowników giętych z blach cienkich w wiązarach dachowych daje obniżenie zużycia stali do 40% w stosunku do ilości stali zużywanej w ustrojach kratowych z kształtowników walcowanych na gorąco. Kształty wiązarów’ dachowych i ich teoretyczna siatka geometryczna tylko nieznacznie różnią się od poprzednich rozwiązań. W lekkich kratownicach można stosować różne długości przedziałów; co pozwala zmniejszyć długości wyboczeniowe prętów ściskanych i …