Naprawa stropodachów pełnych przez odpowietrzenie nowego pokrycia

Dotychczas najczęściej stosowanymi materiałami do wykonywania pokryć dachów płaskich są papy na wkładkach tekturowych. Pod wpływem promieni ultrafioletowych oraz oddziaływań klimatycznych papy i lepiki z oksydowanego (utlenionego bitumu) w miarę upływu czasu stają się mniej szczelne, gdyż pojawiają się w nich drobne pęknięcia. Dlatego też współcześnie coraz częściej stosuje się pokrycia dachów płaskich z pap produkowanych z asfaltów modyfikowanych APP …