Kolektory słoneczne

W Polsce instalacje słoneczne są wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. W obu przypadkach instalacje wykonywane są z tych samych podzespołów, jak i przy wykorzystaniu tej samej technologii. Stosowane są jedynie rożne zasady wymiarowana.
Jeśli instalacja systemu słonecznego ma być uzupełnieniem istniejącego już systemu grzewczego w budynku, koniecznym jest przeprowadzenie rozeznania, celem podjęcia decyzji, co do sposobu modernizacji …

Instalacje słoneczne – hotele, campingi

Hotele i campingi wydają się być najbardziej korzystnymi lokalizacjami dla zastosowania instalacji słonecznych. Hotele wymagają dużych ilości c.w.u. dla gości i turystów chcących wziąć prysznic czy też skorzystać z podgrzewanego basenu. Instalacje słoneczne mogą wówczas działać w sposób wydajny i ekonomiczny. Zwłaszcza luksusowe hotele wymagają wyjątkowo dużych ilości ciepłej wody dla dużych ilości prania, sprzątania, zmywania naczyń, odnowy biologicznej, a …

Podłączenie do instalacji przeponowych, ciśnieniowych naczyń wzbiorczych

Ze względu na materiał, z jakiego wykonywane są przepony, i ich żywotność, temperatura wody w miejscu podłączenia do instalacji nie powinna przekraczać 100°C. Z tego też powodu naczynia te są przyłączane do przewodów powrotnych, najlepiej do przewodu powrotnego z obiegu grzewczego o jak najniższej temperaturze (np. z ogrzewania płaszczyznowego, jeśli tylko średnica jego jest większa lub równa wymaganej średnicy rury …

Jak zrobić piec konwekcyjny?

Materiał – Wkład grzejny, dodatkowa skrzynia grzejna, zestaw do wbudowania, rura spalinowa z kolankami, lekkie elementy budowlane, kształtki szamotowe, kafle, zaprawa. klei, tynk, materiał do spoinowania, kliny drewniane, klamry zduńskie.

Gdy już dokładnie zaprojektowaliśmy piec kaflowy możemy rozpocząć jego budowę. W zakładzie zduńskim zaopatrujemy się w kompletny zestaw do wbudowania, dzięki czemu możemy mieć pewność, że jego pracownicy udzielą nam …

Naczynia wzbiorcze w instalacji grzewczej

Zmiany objętości wody spowodowane zmianą temperatury w instalacjach wodnych są przejmowane przez naczynia wzbiorcze (NW). Naczynia stosowane w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych można podzielić na:
—    otwarte,
—    zamknięte — przeponowe.

Do zalet przeponowych naczyń wzbiorczych, w porównaniu z naczyniami otwartymi, zalicza się:
—    ograniczenie korozji, bo nie ma napowietrzania wody;
—    wyeliminowanie kłopotów z ich lokalizacją i dodatkowego obciążenia najwyższej …

Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy.
Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do pomp (zalecane bezdławnicowe) i odpowietrzników.

Przeponowe naczynia wzbiorcze można podzielić na:
—    ciśnieniowe,
—    bezciśnieniowe.

Ciśnieniowe, przeponowe naczynia wzbiorcze mogą być wykonywane z przeponą tzw. …