Kolektory słoneczne

W Polsce instalacje słoneczne są wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. W obu przypadkach instalacje wykonywane są z tych samych podzespołów, jak i przy wykorzystaniu tej samej technologii. Stosowane są jedynie rożne zasady […]

Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy. Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do […]